BØRNEHUSET KRUDTHUSET - GØRLEV

I et tæt samarbejde med personale og ledelse blev der udarbejdet et gennemgribende redesign i den nedslidte daginstitution. Et fantastisk personale, der var udfordret af indretning og farver, som i den grad modarbejdede den daglige praksis og til tider gav stress. Vi udarbejdede et redesign ud fra deres drømme og ønsker, og vi fik løftet institutionen til et sted, hvor der opstod stor faglig stolthed og glæde i personalegruppen. Vi skabte mange afgrænsede zoner i de store rum og mulighed for sceneskift i flere af zonerne.
Tidligere Friis&Clemme

“Det er så meningsfuldt at gå på arbejde hver dag og opleve vores børn være i forskellige læringsmiljøer, hvor de får brugt alle deres sanser, og hvor der er lagt sjæl og kærlighed. Det æstetiske aspekt gør en enorm indvirkning, som jeg aldrig havde kunnet forestille mig. Det er mærkbart, hvordan det sænker stressniveauet. Det er en kæmpe fornøjelse at arbejde med teamet.”
Stine Persson
Pædagogisk Leder, Krudthuset, Gørlev