BØRNEUNIVERS FAVRDAL - HADERSLEV

Den nye ledelse valgte at benytte os i processen til udvikling af ny struktur og som et retningsgivende startskud til et pædagogisk ledelsesarbejde. Vi opdelte den integrerede institution i et vuggestuehus og et børnehavehus. Vi fik skabt nye imødekommende rammer og tryghed for skiftet fra vuggestue til børnehave. Opdelingen gav mulighed for, at arbejde direkte med indretning til 0-3 år og 3-6 år. Som altid arbejdede vi meget bevidst med legetøjet og alt det materiale, som børnene tilbydes. Vi gik dybt ind i den dialogiske læsning, rollelege og drama, krop og sansemotorisk stimulans, æstetik og kvalitetsbevidsthed.                Tidligere Friis&Clemme