DAGPLEJEN SOLRØD

Et stort fællesrum der nu er indrettet med mange små inspirerende leg og læringszoner med mulighed for fællesskabet, men også med mulighed for at trække sig til mindre områder. I projektet er der arbejdet meget med det sanselige både for synet, øret og følesanserne både i miljøet og i de legeredskaber der er tilgængelige i zonerne.

Projektet har taget højde for, at børn har forskellige behov og interesser, og derfor er der blevet skabt en række forskellige leg- og læringszoner, som kan tilgodese forskellige børns behov og ønsker. I de små zoner kan børnene fordybe sig og lege i mindre grupper, mens der stadig er mulighed for at være en del af fællesskabet i det store fællesrum.

Alt i alt er det nye fællesrum, efter institutionens ønsker, blevet et trygt og stimulerende miljø for børnene, hvor de kan lære og udvikle sig på en sjov og interaktiv måde.