Aktiv 17

KONCEPT

LAD OS SAMMEN GIVE ALT TIL VORES GULDKLUMPER

Vi specialdesigner og bygger al indretning præcis til jeres institution. Vi leverer komplette miljøer med tilhørende udviklet legetøjskoncept. Alt er med en gennemtænkt pædagogisk hensigt og set fra barnets perspektiv. Vi udnytter mellemrum, spildplads og skaber flere kvadratmeter til leg. Alt imens vi indarbejder den styrkede læreplan, faglig teori, farvepsykologien, barnets naturlige legeformer, dialogisk læsning og meget mere. Med RUM TIL MAGI får I den fulde pakke.

Vi overholder altid den aftalte dato for projektaflevering og budget. Vi sørger for en hurtig etableringsproces, da vi ønsker at forstyrre børnenes og jeres hverdag mindst muligt. Derfor er selve etableringsprocessen fra 3-5 dage samt eventuelt to malerdage.

Der er opstået et helt nyt og spændende fagfelt, hvor vi ser og erfarer, at der er et stort behov for at skabe en fælles bevidsthed og et fælles sprog for arbejdet med læringsmiljøer. Der skal skabes en forståelse for, hvordan man kan arbejde med læringsmiljøer i praksis, og hvad det egentlig kan. For det kan meget mere end vi ofte tror. Det behov ønsker vi at dække, og er et ansvar vi ønsker at tage til os.

Det er et område vi virkelig har specialiseret og uddannet os i, samt arbejdet med gennem mange år. Vi har fået et bredt kendskab til området og til de værktøjer der kan løfte opgaven om, hvad rummet kan og de mange facetter det indebærer.

Lyder det interessant for dig og din arbejdsplads? Så tag dine kolleger i hånden, saml dine ledere på din forvaltning og kontakt os. Så kommer vi og klæder jer på til opgaven om læringsmiljøer i praksis.

RUM TIL MAGI lytter til institutionens behov. Vi analyserer den pædagogiske struktur og de eksisterende rum. Gennem tæt dialog med leder, det pædagogiske personale og børnene skaber vi et gennemtænkt pædagogisk rumdesign, der sikrer de bedste vilkår for nærvær, leg og læring. 

Vi er med hele vejen fra A-Z – fra det første møde til de færdige rum. Vi bygger dem selv, alle rum er forskellige, men altid tilpasset den enkelte institution og dens særlige behov og ønsker. 

RUM TIL MAGI lytter til jeres lærings-og uddannelsesmæssige vision. Gennem tæt dialog med leder, undervisere, studerende og elever, sammenholdt med vores faglige viden, skaber vi et gennemtænkt læringsmiljø, der faciliterer -21st Century Skills og fremmer den læring og de metoder, I ønsker der skal undervises i, og som sikrer de allerbedste vilkår for trivsel og læringsglæde. I indretningen arbejdes der meget bevidst med farver, form og lyds påvirkning.

Vi lytter til jeres behov og ønsker. Gennem tæt dialog med ledelsen, personale og interview af jeres patienter, analyserer og indsamler vi alt relevant viden. Med afsæt i vision, ønsker, behov og vores viden på feltet, skaber vi et designkoncept tilpasset jeres sted – til en unik indretning.

Vi er med hele vejen fra A-Z – fra det første møde til al indretning står færdig.

LEGETØJ

Vi ved, at legetøj er et virkelig stærkt pædagogisk værktøj. Vi arbejder bevidst med legetøjet som et værdifuldt virkemiddel til at fremme barnets sansemotoriske og æstetiske udvikling. Børn elsker kvalitet, og det er vores erfaring, at de sætter meget stor pris på det. Vi ser, det er værdifuldt for både børn og voksne at have bevidste systemer og kende til, hvordan man kan sætte og skifte en ”scene”. Derfor er legetøjskonceptet en stor del af vores rumdesign.