TALKS

Book et inspirerende oplæg hvor RUM TIL MAGI giver gode råd og konkrete ideer til, hvorledes du som leder og pædagogisk personale, sammen med jeres børn i praksis, kan skabe et inspirerende lege- og læringsmiljø i jeres daginstitution.

WORKSHOP

Workshoppen har sit afsæt i et fagligt oplæg og metoden RUMproces-fra ide til virkelighed, som er et procesredskab RUM TIL MAGI anvender til, at analysere daginstitutionens / skolens eksisterende fysiske rum og indretning, samt danner ramme for planlægning af nye lege- og læringsrum. Vi klæder jer på til at bruge RUMprocessen i praksis og i fællesskab skaber vi en designplan for jeres læringsmiljøer.