RUM TIL MAGI arbejder med læringsmiljøer til uddannelse

RUM TIL MAGI har specialiseret sig i at designe æstetiske læringsmiljøer der fremmer kreativitet, kritisk tænkning og entreprenørskab – 21st Century skills. Vi skaber læringsmiljøer, der imødekommer de mange forskellige måder at lære på. Miljøer, der har aktiv læring og samarbejde er i fokus; en væsentlig forudsætning for at bevare lysten til livslang læring.

TALKS & WORKSHOPS

Teori & Praksis

Rådgivning

Nybyg & Re-design

Et godt læringsmiljø er vigtigt

Det fysiske læringsmiljø kan have en stor indflydelse på den måde, studerende lærer og opfatter information på. En god fysisk indretning kan øge motivationen og engagementet hos de studerende, og kan dermed bidrage til at øge chancerne for at opnå gode resultater i uddannelsen.

Hos Rum Til Magi har vi fokus på 3 ting når vi samarbejder.

Først og fremmest er det vigtigt at sørge for, at læringsmiljøet er komfortabelt. Dette kan være gennem god belysning og komfortable rum. En god indretning kan også bidrage til et godt læringsmiljø, ved at skabe et miljø, hvor de studerende føler sig trygge og kan fokusere på deres læring.

For det andet kan den fysiske indretning også spille en rolle i at øge interaktionen mellem studerende og lærere. Ved at skabe et åbent læringsmiljø med fleksible arbejdspladser, kan de studerende lettere samarbejde og dele deres erfaringer og ideer med hinanden. Dette kan øge læringen og øge motivationen hos de studerende.

Endelig kan den fysiske indretning også spille en rolle i at øge variationen i undervisningsformen. Ved at have flere forskellige læringsmiljøer til rådighed, som fx zoner der gør det muligt at variere undervisningen og tilpasse den til de studerendes behov.

I alt kan det fysiske læringsmiljø spille en vigtig rolle i at øge motivationen, engagementet og læringen hos de studerende. Derfor er det vigtigt for os at sørge for, at læringsmiljøet er komfortabelt, åbent og fleksibelt, for at styrke læring.