LOUISEGÅRDEN / FREDERIKSBERG

“Helt praktisk er støjniveauet faldet. Der er færre konflikter mellem børnene, fordi de ikke så let bliver forstyrret i deres lege. Hos de ansatte har det betydet, at vi har lettere ved at guide børnene i deres lege. Det er simpelthen blevet lettere at have overblik over dem og deres lege. Det frigiver ressourcer, at børnene lettere fordyber sig. Ressourcer, som i den sidste ende kommer børnene til gode.”

 

Berit Bertelsen, Pædagog, Louisegården, Frederiksberg KBH