VORES BIDRAG

Vi har meget på hjertet, og vi elsker at dele. Derfor er en stor del af vores DNA og dét vi elsker at beskæftige os med bygget op omkring vidensdeling. Tanken er at give mere end vi tager.

Derfor har vi gjort vidensdeling til en af vores primære arbejdsopgaver. Det betyder, at vi tilbyder faglige oplæg – det er vores gave til jer. Oplæggene spænder bredt fra farvepsykologi og rumdesign til at omsætte den styrkede læreplan, og se på indretningen fra børnenes perspektiv. Al indhold er understøttet med konkrete praksisnære cases fra det virkelige institutionsliv. Det er bygget op omkring høj faglighed med stor respekt for dagligdagens muligheder og udfordringer, som de enkelte institutioner står med. Det skal være konkret og virkelighedsnært, til gavn for jeres specifikke situation, og på samme tid understøttet af teoretisk faglighed.

BOGEN "MAGISKE RUM"

De rum vi færdes i, påvirker os bevidst eller ubevidst. Rummene kan være en medspiller eller en modspiller for den samværsform, leg eller aktivitet, man ønsker skal finde sted. Jeanette Clemmensen som står bag RUM TIL MAGI er medforfatter på denne bog der har omsat barnets legeformer og den nye styrkede læreplan til en række konkrete lege- og læringsrum – rum med tydelige zoneinddeling, der skaber et pædagogisk overskud i hverdagen. Dette er en fagbog, hvor teori er omsat til praksis. En bog, der vil give dig indsigt i og redskaber til, hvordan du kan skabe inspirerende lege- og læringsrum i din daginstitution.  
 
Bogen koster kr. 270 icl. porto og kan købes ved at sende en mail med din postadresse til jc@rumtilmagi.dk samt overføre til beløbet til 8117 1293782 mærk venligst overførslen med dit navn.

VORES ANSVAR

Hos RUM TIL MAGI påtager vi os et ansvar for, at bidrage og præge samfundet mod en bæredygtig retning. Vi har siden, vi stiftede vores firma mødt på arbejde med tanken om og indstilling til, at vi ønsker at give mere, end vi tager. Vi ser to områder, hvor vi særligt kan præge den bæredygtige og ansvarlige udvikling:  klima og sundhed

 

De globale klimaudfordringer er ikke længere til diskussion. Derfor har vi alle et fælles ansvar om at værne om vores kloden og menneskets fremtid. Det er et samfundsansvar RUM TIL MAGI tager alvorligt, og indarbejder i alt vi laver. Det gælder fra de tidlige faser om valg af samarbejdspartnere til slutfasen, hvor vi leverer det færdige produkt. Derfor er vi glade for vores samarbejde med Plant et Træ, der bidrager til vækst i træbeplantning og oplysning om træer og deres vigtige rolle for vores miljø, klima og fremtid.

Vores samarbejde om en grønnere fremtid med Plant et træ betyder, at vi planter 50 nye træer for hvert projekt, vi indgår. Træer er vigtige for fremtiden, og et af de mest effektive redskaber til at suge CO2 ud af atmosfæren. Mange betegner skov som jordens lunger, og FN’s klimapanel mener, at skoven er vigtig i vores kamp mod vores CO2-aftryk.

Udover at skåne klimaet, så er en vigtig del af samarbejdet også tanken om, at de grønne områder er en betydelig kilde til leg og læring hos de kommende generationer. Derfor er vi begejstret for, at de mange træer bliver plantet af danske skolebørn, som derigennem lærer og hjælper deres egen fremtid på rette vej. For mennesket og kloden er altid i fokus hos os. Vi  ønsker en grøn fremtid for alle.

Hvis du, ligesom RUM TIL MAGI vil bidrage til kampen og hjælpe klimaet, kan du læse mere her.

Et af vores største ønsker er at øge trivsel og livskvalitet. Alle børn har ret til tryghed og en barndom uden svigt og mistrivsel. Derfor støtter vi op om det fantastiske arbejde, som Børns Vilkår udfører hver dag året rundt. Børns Vilkår har siden 1977 hjulpet børn og unge, rådgivet forældre og været dén stemme og dét lyttende øre, der nogle gange er brug for. Det synes vi er betryggende og nødvendigt.

Det er aldrig børnenes skyld, når de oplever svigt fra dem, der står dem tættest og burde give dem tryghed. Det er et stort og krævende skridt at række hånden ud efter hjælp. Derfor burde alle børn have mindst én at gå til, når behovet opstår. ”Selvfølgelig”, fristes man til at sige. Men det er langt fra en selvfølge. BørneTelefonen modtager mere end 200.000 henvendelser fra børn, der har brug for et lyttende øre hvert år. Det er enormt ressourcekrævende og desværre langt flere opkald, end BørneTelefonen kan besvare. Derfor er det vigtigt for os at støtte op om kampen mod mistrivsel og sørge for, at børn ikke møder en lang kø på linjen, men i stedet en, der sidder klar til at hjælpe, lytte og sikre, at ingen står alene med deres problemer.

Hvis du også vil støtte op om børns trivsel, kan du læse mere her.