KUNSTEN MODERN MUSEUM of ART - ARTLAB

RUM TIL MAGI / Jeanette Clemmensen er initiativtager til ARTLAB, et kunstnerisk tilbud til børn og unge hvis formål er at give børn og unge muligheden for at opleve kunsten på et højt kvalitativt niveau, både som deltager og beskuer i et samspil med professionelle kunstnere. Projektet var en nytænkning i museumsverdenen, et projekt med overskriften “Det eksperimenterede rum” og hvordan møder vi børn bedst og gør Museet til deres? ARTLAB blev en stor succes lever i dag stadig ud fra samme vision. ARTLAB var i de to første leveår under kunstnerisk og pædagogisk ledelse af Jeanette Clemmensen. I ARTLAB blev der arbejdet med stor sanselighed, enkelte udvalgte materialer af høj kvalitet. Der blev lavet projekter ud fra mange forskellige temaer fra aktuelle udstillinger og hver gang støttede rummet op om disse temaer. Som eksempel kan nævnes udstillingen med den verdenskendte, britiske kunstner Marc Quinn, hvor temaerne var død, passion, skønhed og seksualitet.