Rådgivning

RUM TIL MAGI et stærkt rådgivningsteam, der ofte sidder med ved bordet, når tanker om nybyg, renovering og re-design skal virkeliggøres. Vi sikrer, at der tages højde for børneperspektivet, den pædagogiske praksis og de lovmæssige krav, således at det omsættes og indtænkes i de første streger på tegnebrættet. Vi sørger for, at der er overensstemmelse mellem vision, praksis, arkitektur og indretning, således at de støtter hinanden og går op i en højere enhed.

DEN GODE ÆSTETISKE & UDVIKLENDE SAMTALE

”Vi har haft et forbilledligt samarbejde, hvor igennem vi har fået den gode æstetiske og udviklende samtale om design og materialer, taktilt eller illustrativt. Vi har fået et gedigent håndværksmæssigt arbejde, der er udført som aftalt og til tiden. På en god og nænsom måde er vi blevet udfordret i vores udvikling og har med det samme kunne se effekten.”

Asger Villemose Nielsen, Skoleleder, St. Magleby Dragør

DEN GODE ÆSTETISKE & UDVIKLENDE SAMTALE

”Vi har haft et forbilledligt samarbejde, hvor igennem vi har fået den gode æstetiske og udviklende samtale om design og materialer, taktilt eller illustrativt. Vi har fået et gedigent håndværksmæssigt arbejde, der er udført som aftalt og til tiden. På en god og nænsom måde er vi blevet udfordret i vores udvikling og har med det samme kunne se effekten.”

Asger Villemose Nielsen, Skoleleder, St. Magleby Dragør

Hvad er pædagogisk indretning?

Pædagogisk indretning i en daginstitution refererer til den måde, hvorpå fysiske omgivelser, aktiviteter og lærematerialer er organiseret og planlagt for at understøtte børns læring, trivsel og udvikling. Det kan omfatte ting som layoutet af børnehaven, valg af legetøj og lærematerialer, og inddragelse af børnenes interesser og behov i planlægningen af aktiviteter og undervisning.

En god pædagogisk indretning i en daginstitution bør tage højde for de forskellige alderstrin og udviklingsbehov hos børnene, og skabe et miljø, der er stimulerende, engagerende og sikkert for dem. Det kan omfatte at skabe forskellige områder i børnehaven, fx et læsehjørne, et legerum og et kreativt område, og sørge for, at der er tilstrækkeligt med læring og legetøj tilgængeligt for børnene.