TALKS & WORKSHOPS

FOREDRAG – LEARNINGSPACE – 21st CENTURY SKILLS

Varighed 3 timer inkl. pause. Pris 20.000 kr. + moms.

Gennem et fagligt oplæg deler RUM TIL MAGI  mangeårig viden i teori og praksis. Med afsæt i et stort referencekatalog af fotos og cases fra tidligere projekter giver vi gode råd og konkrete ideer til, hvorledes I som leder og underviser, sammen med jeres børn, kan skabe et inspirerende læringsmiljø i jeres skole. I oplægget er indlagt små refleksionspauser og øvelser, hvorigennem I vil se på jeres egne rum med nye øjne og dermed se nye muligheder.

WORKSHOP  – LEARNINGSPACE – 21st CENTURY SKILLS

Varighed 6 timer inkl. pauser. Pris 30.000 kr. + moms.
Dagen indeholder et fagligt oplæg, rumanalyse og designplan.

Workshoppen har sit afsæt i et fagligt oplæg og metoden RUMproces –fra ide til virkelighed, som er en metode vi anvender til at analysere skolens eksisterende fysiske rum og indretning, samt danner ramme for planlægning af nye læringsmiljøer. Vi klæder jer på til at bruge RUMprocessen i praksis, og i fællesskab udarbejder vi en designplan for jeres fremtidige læringsmiljøer.

DEN GODE ÆSTESTISKE & UDVIKLENDE SAMTALE

”Vi har haft et forbilledligt samarbejde, hvor igennem vi har fået den gode æstetiske og udviklende samtale om design og materialer, taktilt eller illustrativt. Vi har fået et gedigent håndværksmæssigt arbejde, der er udført som aftalt og til tiden. På en god og nænsom måde er vi blevet udfordret i vores udvikling og har med det samme kunne se effekten.” 

Asger Villemose Nielsen, Skoleleder, St. Magleby Dragør

DEN GODE ÆSTESTISKE & UDVIKLENDE SAMTALE

”Vi har haft et forbilledligt samarbejde, hvor igennem vi har fået den gode æstetiske og udviklende samtale om design og materialer, taktilt eller illustrativt. Vi har fået et gedigent håndværksmæssigt arbejde, der er udført som aftalt og til tiden. På en god og nænsom måde er vi blevet udfordret i vores udvikling og har med det samme kunne se effekten.” 

Asger Villemose Nielsen, Skoleleder, St. Magleby Dragør

Hvad er pædagogisk indretning?

Pædagogisk indretning i en daginstitution refererer til den måde, hvorpå fysiske omgivelser, aktiviteter og lærematerialer er organiseret og planlagt for at understøtte børns læring, trivsel og udvikling. Det kan omfatte ting som layoutet af børnehaven, valg af legetøj og lærematerialer, og inddragelse af børnenes interesser og behov i planlægningen af aktiviteter og undervisning.

En god pædagogisk indretning i en daginstitution bør tage højde for de forskellige alderstrin og udviklingsbehov hos børnene, og skabe et miljø, der er stimulerende, engagerende og sikkert for dem. Det kan omfatte at skabe forskellige områder i børnehaven, fx et læsehjørne, et legerum og et kreativt område, og sørge for, at der er tilstrækkeligt med læring og legetøj tilgængeligt for børnene.