Pædagogisk indretning

Hos RUM TIL MAGI sætter vi en stor ære i at være lydhøre over for de enkelte insitutioners ønsker og behov. Gennem en analyse af institutionens pædagogiske opbygning og disposition samt et tæt samarbejde med den daglige leder udfærdiger vi en indretning, som på alle parametre sikrer de stærkeste forudsætninger for leg, læring og trivsel.

 RUM TIL MAGI står for gennemtænkte og gennemarbejdede designs af læringsmiljøer. Samtlige rum i daginstitutionen gennemgås med henblik på pladsmæssig optimering. Institutionen udnyttes ned til mindste kvadratcentimeter, idet der gennem nytænkning skabes spændende og inspirerende rum i alle hidtil uudnyttede områder.

 På den måde skabes såvel økonomisk overskud som mere albuerum. For at sikre, at idéerne forankres og efterleves i institutionen og udvikles på længere sigt, vil en overlevering af de indretningsmæssige muligheder i det nye læringsmiljø til det pædagogiske personale finde sted i forlængelse af projektet, lige som vi selvfølgelig følger op på dette inden for en aftalt tidsramme.

 Vore designs er individuelt tilpasset den enkelte institution, og tager udgangspunkt i styrkelse af læreplanen, institutionens pædagogiske visioner og barnets naturlige tilgang til leg og læring samt institutionens egen arkitektur og opbygning. Der opereres med såvel materialer og overflader som med farver og nuancer, og der tages hele vejen igennem hensyn til de kendte virkninger på barnets sanselige og perceptoriske udvikling.

 Vi skaber tydeligt afmærkede zoner til forskellige former for leg, hvilket er befordrende for barnets evne til fordybelse. Med separate rum skærpes barnets evne til at holde fokus uden forstyrrelser og adspredelser.

 Endelig inkorporerer vi legetøj som et pædagogisk redskab i forbindelse med indretning. Gennem bevidst arbejde med legetøjet som hjælpemiddel til styrkelse af barnets sensoriske og motoriske udvikling samt dets æstetiske sans imødekommer vi på én og samme tid ønsket om diversitet som en stærk og resilient læreplan.

Kontakt os og hør mere om dine muligheder inden for pædagogisk indretning.

LÆRINGSRUM MED PLADS TIL FORDYBELSE OG LEG

”Fra start til slut er der blevet lyttet til vores drømme. Der er taget hånd om processen hele vejen igennem og dette har været alfa og omega, da vi er gået fra et kaotisk rum med støj, rod og larm, til et yderst harmonisk og velfungerende rum. Gennem pædagogisk indretning er vores herlige fællesrum nu transformeret til 9 små, trygge læringsrum, med plads til fordybelse og større indsigt for børnene i rollelege.”

Rebekka Ernstsen, Pædagog, Sirius, Horsens 

Pædagogisk indretning
Pædagogisk indretning

LÆRINGSRUM MED PLADS TIL FORDYBELSE OG LEG

”Fra start til slut er der blevet lyttet til vores drømme. Der er taget hånd om processen hele vejen igennem og dette har været alfa og omega, da vi er gået fra et kaotisk rum med støj, rod og larm, til et yderst harmonisk og velfungerende rum. Gennem pædagogisk indretning er vores herlige fællesrum nu transformeret til 9 små, trygge læringsrum, med plads til fordybelse og større indsigt for børnene i rollelege.”

Rebekka Ernstsen, Pædagog, Sirius, Horsens 

Hvad er pædagogisk indretning?

Pædagogisk indretning i en daginstitution refererer til den måde, hvorpå fysiske omgivelser, aktiviteter og lærematerialer er organiseret og planlagt for at understøtte børns læring, trivsel og udvikling. Det kan omfatte ting som layoutet af børnehaven, valg af legetøj og lærematerialer, og inddragelse af børnenes interesser og behov i planlægningen af aktiviteter og undervisning.

En god pædagogisk indretning i en daginstitution bør tage højde for de forskellige alderstrin og udviklingsbehov hos børnene, og skabe et miljø, der er stimulerende, engagerende og sikkert for dem. Det kan omfatte at skabe forskellige områder i børnehaven, fx et læsehjørne, et legerum og et kreativt område, og sørge for, at der er tilstrækkeligt med læring og legetøj tilgængeligt for børnene.