KONCEPTUEL INDRETNING FRA A-Z

RUM TIL MAGI lytter på jeres behov og ønsker. Gennem tæt dialog med ledelsen, personale og interview af jeres patienter, analyserer og indsamler vi alt relevant viden. Med afsæt i vision, ønsker, behov og vores viden på feltet, skaber vi et designkoncept tilpasset jeres sted – til en unik indretning.

Vi er med hele vejen fra A-Z – fra det første møde til al indretning står færdig.

FRIGIVER RESSOURCER DER KOMMER BØRNENE TIL GODE

“Helt praktisk er støjniveauet faldet. Der er færre konflikter mellem børnene, fordi de ikke så let bliver forstyrret i deres lege. Hos de ansatte har det betydet, at vi lettere kan guide børnene i deres leg. Det frigiver så mange ressourcer, når børnene lettere fordyber sig. Ressourcer, der i sidste ende kommer børnene til gode.” 

Berit Bertelsen, Pædagog, Børnehuset Louisegården, Frederiksberg

FRIGIVER RESSOURCER DER KOMMER BØRNENE TIL GODE

“Helt praktisk er støjniveauet faldet. Der er færre konflikter mellem børnene, fordi de ikke så let bliver forstyrret i deres lege. Hos de ansatte har det betydet, at vi lettere kan guide børnene i deres leg. Det frigiver så mange ressourcer, når børnene lettere fordyber sig. Ressourcer, der i sidste ende kommer børnene til gode.” 

Berit Bertelsen, Pædagog, Børnehuset Louisegården, Frederiksberg

Hvad er pædagogisk indretning?

Pædagogisk indretning i en daginstitution refererer til den måde, hvorpå fysiske omgivelser, aktiviteter og lærematerialer er organiseret og planlagt for at understøtte børns læring, trivsel og udvikling. Det kan omfatte ting som layoutet af børnehaven, valg af legetøj og lærematerialer, og inddragelse af børnenes interesser og behov i planlægningen af aktiviteter og undervisning.

En god pædagogisk indretning i en daginstitution bør tage højde for de forskellige alderstrin og udviklingsbehov hos børnene, og skabe et miljø, der er stimulerende, engagerende og sikkert for dem. Det kan omfatte at skabe forskellige områder i børnehaven, fx et læsehjørne, et legerum og et kreativt område, og sørge for, at der er tilstrækkeligt med læring og legetøj tilgængeligt for børnene.