Rådgivning

RUM TIL MAGI et stærkt rådgivningsteam, der ofte sidder med ved bordet, når tanker om nybyg, renovering og re-design skal virkeliggøres. Vi sikrer, at der tages højde for børneperspektivet, den pædagogiske praksis og de lovmæssige krav, således at det omsættes og indtænkes i de første streger på tegnebrættet. Vi sørger for, at der er overensstemmelse mellem vision, praksis, arkitektur og indretning, således at de støtter hinanden og går op i en højere enhed.

NYE NUANCER & INSPIRATION

“Det har været en fantastisk rejse, at stifte bekendtskab med det stærke team. En rejse som har budt på nye nuancer og en særlig inspiration til vores arbejde og virke med udsatte børn og unge. Deres arbejde med vores RUM har givet os fornyet energi og et visuelt pust som understøttelse til vores pædagogiske mind- og værdisæt. Tak for det.”

Rikke Toft, Familie- og Rådgivningschef, Thisted Kommune.

NYE NUANCER & INSPIRATION

“Det har været en fantastisk rejse, at stifte bekendtskab med det stærke team. En rejse som har budt på nye nuancer og en særlig inspiration til vores arbejde og virke med udsatte børn og unge. Deres arbejde med vores RUM har givet os fornyet energi og et visuelt pust som understøttelse til vores pædagogiske mind- og værdisæt. Tak for det.”

Rikke Toft, Familie- og Rådgivningschef, Thisted Kommune.

Hvad er pædagogisk indretning?

Pædagogisk indretning i en daginstitution refererer til den måde, hvorpå fysiske omgivelser, aktiviteter og lærematerialer er organiseret og planlagt for at understøtte børns læring, trivsel og udvikling. Det kan omfatte ting som layoutet af børnehaven, valg af legetøj og lærematerialer, og inddragelse af børnenes interesser og behov i planlægningen af aktiviteter og undervisning.

En god pædagogisk indretning i en daginstitution bør tage højde for de forskellige alderstrin og udviklingsbehov hos børnene, og skabe et miljø, der er stimulerende, engagerende og sikkert for dem. Det kan omfatte at skabe forskellige områder i børnehaven, fx et læsehjørne, et legerum og et kreativt område, og sørge for, at der er tilstrækkeligt med læring og legetøj tilgængeligt for børnene.