UTZON CENTERET - ARCHILAB

I 2010 tog Marlene Abildgård, i dag direktør på Utzon centeret og RUM TIL MAGI / Jeanette Clemmensen, initiativ til at udvikle og skabe arkitektur- og designskolen ARCHILAB for børn og unge på Utzon centeret. I ARCHILAB arbejder børn og unge gennem egen erfaring eksperimenterende med arkitekturens virkemidler og udtryksform. ARCHILAB kørte en årrække i et parrallelt forløb med ARTLAB Kunsten, som Jeanette Clemmensen ligeledes var initiativtager til og leder af.

”Jeg håber af mit inderste hjerte, at dette lille hus kunne komme til at stå som et sted, hvor gode tanker mødes, og hvor elever fra arkitektskolen kommer til at søge hen, når de vil have samvær med hinanden og diskutere. Det bliver et virkeligt kraftcenter for arkitekturen og menneskelivet i fremtiden” – Jørn Utzon om Utzon Center, 2005