RUM TIL MAGI arbejder med pædagogisk indretning

Et gennemtænkt læringsmiljø skaber pædagogisk overskud og mere tid til nærvær, leg og læring. Det frigiver tid, så der er mulighed for og ressourcer til fokusering og fordybelse i det pædagogiske og nære arbejde.

Vi ser pædagogisk indretning og det samlede læringsmiljø i daginstitutionen som en enorm ressource og vi ved, at det gemmer på et uendeligt potentiale. Derfor har vi specialiseret os og udviklet et koncept, som er et helhedsorienteret greb ind i institutionen med afsæt i den styrkede læreplan, hvor vi åbner op for alt det potentiale vi ser er tilgængeligt.

Vi udvikler alt gennem barnets perspektiv, og på den måde har vores indretning en indbygget pædagogisk hensigt, som tilgodeser det enkelte barn, dets naturlige legeformer, behov og potentiale. Vi ved, at hvert barn bærer noget unikt i sig, og hvis barnet ikke trives, så er det ikke barnet, men miljøet og tilgangen til barnet der må justeres og udvikles

Foredrag & kurser

Teori & Praksis

Rådgivning

Nybyg & Re-design

INDRETNING AF
VUGGESTUE

Ved indretningen af vuggestuer kan vi, efter ønske, specialdesigne daginstitutionen så den henvender sig til børn i alderen 0-3 år. Børnene vil derfor opleve vuggestuen i deres fysiske og psykiske niveau, gennem det specialdesignede visuelle udtryk som legetøjet er kodet i. Dette vil give forbedrede læringsmiljøer i vuggestuen samt inspirere og motivere børnene til leg, læring og udfoldelse i hverdagen.

INDRETNING AF
BØRNEHAVE

Vi anskuer pædagogik og indretning til at gå hånd i hånd, da en specialdesignet daginstitution styrker børns velvære og udfoldelse. Ved en indretning af børnehave er det muligt at specialdesigne læringsmiljøerne med udgangspunkt i børn i alderen 3-6 år. Denne indretning af institutionen vil ergonomisk henvende sig direkte til børn i den tiltænkte aldersgruppe, og børnene vil opleve inspiration fra det visuelle udtryk.

Hvordan kan pædagogisk indretning gavne
børn i daginsitutioner?

Pædagogisk indretning kan gavne børnene ved at skabe et positivt læringsmiljø, der støtter deres fysiske, sociale og emotionelle udvikling. Det kan gøres ved at indrette rummet på en måde, der fremmer leg, interaktion og kreativitet, og ved at tage hensyn til børnenes alder, færdigheder og interesser. For eksempel kan man indrette forskellige områder i institutionen til forskellige formål, såsom et legerum, et læsehjørne og et kreativt område. Disse rum i rum gør det muligt at opdele større fællesrum og give plads til både fordybelse og tilbagetrækning. Man kan anvende forskellige materialer og redskaber, der passer til børnenes alder og færdigheder. Pædagogisk indretning bidrager til at skabe en roligere og tryg atmosfære, der fremmer børnenes trivsel og velvære.